วีซ่าประเทศอินเดีย INDIA VISA

วีซ่าประเทศอินเดีย

ประเทศอินเดีย,ท่องเที่ยวประเทศอินเดีย,ทัวร์ประเทศอินเดีย,วีซ่าอินเดีย,Travel India,Tour India,Visa India,India,,ทำวีซ่า,ท่องเที่ยว,ต่างประเทศ,Tour,Travel,เที่ยวไหนดี,มีที่ไหนหน้าเที่ยวบ้าง,เที่ยว,ทัวร์,วีซ่า,TRUEVISATICKET.com,turevisaticket.com,หาที่ทำวีซ่า,แนะนำสำหรับการท่องเที่ยว,Visa,VISA,visa,

 

 

 

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่า

1.แบบฟอร์มออนไลน์ คำร้อง ขอวีซ่าอินเดียที่กรอกข้อมูล ครบถ้วน
2.หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือ มากกว่า 6 เดือน และ ต้องมีหน้าว่าง อย่างน้อย 2 หน้า
3.สำเนา หนังสือเดินทาง 2 ชุด
4.รูปถ่ายสี ด้านหลัง เป็นสีขาว ไม่มีกรอบ ขนาด 2นิ้ว x 2นิ้ว จำนวน 1 รูป
5.ผู้ที่ไม่ได้ถือ หนังสือเดินทาง ประเทศไทย ต้องแสดง สำเนา ใบอนุญาตทำงาน ใน ประเทศไทย
(Thai Work Permit) ใบถิ่นที่อยู่ (Residence Permit)
6.จดหมาย รับรอง การทำงาน ที่ระบุวัตถุประสงค์ ในการ เดินทาง และ หนังสือ หรือ จดหมายเชิญ จาก บริษัท หรือ หน่วยงาน ใน ประเทศอินเดีย (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
7.สำเนา บัตรประชาชน พร้อม เซ็นต์รับรอง สำเนาถูกต้อง
8.สำเนาสูติบัตร (สำหรับเด็ก)
9.ใบจอง โรงแรม
10.ใบจองตั๋ว เครื่องบิน
11.แผนการเดินทาง หรือ โปรแกรม ใน การท่องเที่ยว

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s