วีซ่าพม่า Myanmar visa

ชเวดากอง

เอกสารประกอบยื่นวีซ่าท่องเที่ยว

 • หนังสือเดินทาง ที่มีเวลาเหลือมากกว่า 6 เดือน
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
 • ค่าวีซ่า และค่าบริการ 1300 บาทต่อท่าน
 • แบบฟอร์มวีซ่าพม่านักท่องเที่ยว
japan9

เอกสารประกอบยื่นวีซ่านักท่องเที่ยว

 1. หนังสือเดินทาง ที่มีเวลาเหลือมากกว่า 6 เดือน
 2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
 3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
 4. หนังสือรับรองจากบริษัท
 5. หนังสือเชิญจากบริษัทจากสถานที่จะไปรวมลงทุน
 6. ค่าวีซ่า และค่าบริการ 2100 บาทต่อท่าน
 7. แบบฟอร์มวีซ่าพม่าชั้นนักธุรกิจ

 

หมายเหตุ ถ้าต้องการยื่นด่วน ต้องชำระเพิ่ม 500 บาท

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s