About

b6(1)

ยินดีต้อนรับ เราคือผู้ชำนาญและมีประสบการณ์ในด้านวีซ่ามายาวนาน เราเป็นผู้ให้บริการอย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้ เราสามารถช่วยให้คุณได้รับวีซ่ามากมายหลายประเทศ เราได้รับความสำเร็จอย่างสูงในการได้รับอนุมัติวีซ่าของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เรามีบริการหลากหลายรูปแบบไว้อำนวยความสะดวกแก่ท่าน เช่น การยื่นใบสมัครขอวีซ่าของแต่ละสถานทูต เรามีความชำนาญในเรื่องกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองซึ่งทำให้วีซ่าได้รับการ อนุมัติเร็วและง่ายขึ้น เรามีความชำนาญด้านวีซ่าถาวรประเภทคู่หมั้น-แต่งงาน และวีซ่าติดตามสามี-ภรรยา และบุตร เพื่อที่จะเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, ออสเตรเลีย, ไอร์แลนด์, นอร์เวย์ เป็นต้น

Advertisements