บริการรับทำ visa ทั่วโลก

สำหรับ ผู้ที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวหรือเรียนหนังสือ ทางเราก็พร้อมให้บริการท่านในการรับทำวีซ่าประเภท ท่องเที่ยวและวีซ่านัก เรียนอีกด้วย นอกจากบริการทางด้านวีซ่าแล้ว เรายังมีบริการในด้านการดำเนินการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ, แปลเอกสารด่วน ทุกชนิดทุกประเภทพร้อมบริการรับรองเอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศและสถานทูต ต่าง ๆ, บริการจองตั๋วเครื่องบิน และทำประกันการเดินทาง และเรายังมีบริการให้คำปรึกษาแก่ชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจ ต่าง ๆ หรือ ทำงานในองค์กรต่าง ๆ และเกษียนงานในประเทศไทย พร้อมทั้งรับทำวีซ่า, ต่ออายุวีซ่า, เปลี่ยนประเภทวีซ่าและใบอนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการพำนักและทำ งานอยู่ในประเทศไทยเช่นกัน

Advertisements