วีซ่าประเทศตุรกี TURKEY VISA

วีซ่าประเทศตุรกี

ตุรกี,ท่องเที่ยวตุรกี,ทัวร์ตุรกี,วีซ่าตุรกี,Turkey,Tour Turkey,Travel Turkey,Visa Turkey,,ทำวีซ่า,ท่องเที่ยว,ต่างประเทศ,Tour,Travel,เที่ยวไหนดี,มีที่ไหนหน้าเที่ยวบ้าง,เที่ยว,ทัวร์,วีซ่า,TRUEVISATICKET.com,turevisaticket.com,หาที่ทำวีซ่า,แนะนำสำหรับการท่องเที่ยว,Visa,VISA,visa,

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่า

1.แบบฟอร์มวีซ่า ที่กรอกข้อมูล ถูกต้องครบถ้วน
2.หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย

  • สำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่าย
  • ถ้าเคยมีวีซ่าเชนเก้น หรืออเมริกา/แคนาดา ให้นำสำเนา แนบไปด้วย

3.ใบเปลี่ยนชื่อ, ทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า (สำเนา พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ ที่มีตรารับรอง พร้อมเบอร์โทรฯติดต่อ ของบริษัทที่แปลเอกสาร)
4.รูปถ่ายยสี ขนาด 2 นิ้ว ฉากหลังสีขาว จำนวน 1 ใบ
5.หลักฐานการทำงาน

  • จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ
  • หนังสือรับรองจดทะเบียนพาณิชย์ ที่มีชื่อกรรมการ (แปลเป็นภาษาอังกฤษ เฉพาะหน้าแรก)
  • จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

6.หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้เดินทาง ที่มียอดคงเหลือ ไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท (ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าท่องเที่ยว หรือธุรกิจ) สมุดบัญชี เงินฝาก ตัวจริง พร้อมสำเนา หรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร และ จะต้องทำการ อัพเดทสมุด ในเดือนที่ไปยื่นขอ ถ้าบัญชีไม่มี การขยับในเดือนที่ไปยื่นขอ ก็ต้องไปฝากหรือ ถอน แล้ว อัพเดทสมุด เพื่อให้มีการพิมพ์ อัพเดทสมุด ในเดือนที่ไปยื่น หากไม่มีทาง สถานทูตจะถือว่าสมุดยังไม่อัพเดท และ จะไม่รับ สมุดธนาคาร เล่มนั้น

( Exp:เช่นสมุด อัพเดทล่าสุด 31 ก.ค. ไปยื่นขอต้นเดือน ส.ค. เขาก็ถือว่า ยังไม่ล่าสุด สำหรับเขา เพราะเขาต้องการ เห็นยอดล่าสุด ในเดือนที่เรา ไปยื่น)

7.หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน
8.หลักฐานการจองที่พัก หรือโรงแรม

  • ใบจองที่พักในตุรกี จะต้องมีชื่อของคนที่ขอวีซ่าระบุชื่อ และนามสกุลเต็ม ชัดเจนในใบจองด้วย

9.จดหมายเชิญจากบริษัทในตุรกี (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

  • กรณีไปดูงาน หรือติดต่อธุระใดๆ ที่มีหนังสือเชิญ จากต้นสังกัดในตุรกี จะต้องมีหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการ ข้อความเชิญทางอีเมลล์ไม่สามารถใช้เป็นหนังสือเชิญได้
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s