วีซ่าประเทศฟินแลนด์ FINLAND VISA

วีซ่าประเทศฟินแลนด์

ฟินแลนด์,ประเทศฟินแลนด์,วีซ่าฟินแลนด์,ท่องเที่ยวฟินแลนด์,Travel Finland,T,ทำวีซ่า,ท่องเที่ยว,ต่างประเทศ,Tour,Travel,เที่ยวไหนดี,มีที่ไหนหน้าเที่ยวบ้าง,เที่ยว,ทัวร์,วีซ่า,TRUEVISATICKET.com,turevisaticket.com,หาที่ทำวีซ่า,แนะนำสำหรับการท่องเที่ยว,Visa,VISA,visa,our Finland,Finland,Finland Visa

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่า
1.หนังสือเดินทาง ต้องเหลืออายุใช้งาน อีกอย่างน้อย 3 เดือน หลังจาก วันเดินทางกลับ จากประเทศ กลุ่มเชงเก้น และ ต้องมีหน้าว่าง อย่างน้อย 2 หน้า
2.แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
3.รูปถ่ายสี ฉากหลังสีขาว กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 1 ใบ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
4.หลักฐานการทำงาน

  • จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ
  • หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
  • จดหมายรับรองจาก สถาบัน การศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

5.หลักฐานการเงิน ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร
6.หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
7.ใบจองตั๋วเครื่องบิน (หรือ ให้ทางเราจัดหาให้)
8.ประกันสุขภาพเดินทาง และอุบัติเหตุ มูลค่าประกัน อย่างต่ำ 30,000 ยูโร (1,500,000บาท)
9.ผู้เดินทางที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดาหรือ ผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมี หนังสืออนุญาต จากบิดา มารดาหรือ ผู้ปกครองที่ออกโดยอำเภอ
10.ผู้เดินทางที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ ต้องแสดงใบสูติบัตร หลักฐาน การแสดงสิทธิ์ ของผู้ดูแล (ปค.14) ตัวจริงและ ฉบับแปล เป็นภาษาอังกฤษ และรับรอง โดยกระทรวงการต่างประเทศ
11.หนังสือหรือ จดหมายเชิญ จากบริษัทหรือ หน่วยงานใน ประเทศฟินแลนด์ (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s