วีซ่าประเทศรัสเซีย RUSSIAN VISA

วีซ่าประเทศรัสเซีย

วีซ่าประเทศรัสเซีย,รัสเซีย,ท้องเที่ยวรัสเซีย,รัสเซียวีซ่า,Russian,Visa Russian,Travel Russian,Tour Russian,,ทำวีซ่า,ท่องเที่ยว,ต่างประเทศ,Tour,Travel,เที่ยวไหนดี,มีที่ไหนหน้าเที่ยวบ้าง,เที่ยว,ทัวร์,วีซ่า,TRUEVISATICKET.com,turevisaticket.com,หาที่ทำวีซ่า,แนะนำสำหรับการท่องเที่ยว,Visa,VISA,visa,

เอกสารประกอบการขอวีซ่า

1.หนังสือเดินทาง (Pasport) มีอายุ ใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันหมดอายุวีซ่า และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
2.แบบฟอร์มวีซ่า มีรูปติด 1 ใบ ขนาด 3×4 ซม
3.แบบฟอร์มสำหรับผู้ที่มีสัญชาติ อเมริกัน/อังกฤษและ จอร์เจีย
4.รูปถ่ายสี ขนาด 3×4 ซม” จำนวน 1 ใบ พร้อมลายเซ็นด้านหลัง
5.ใบจองโรงแรม หรือ รายการทัวร์ จากบริษัทท่องเที่ยว ที่ได้รับ การรับรอง จากประเทศรัสเซีย
6.จดหมายหรือ หนังสือเชิญ จากบริษัท หรือหน่วยงาน ในประเทศรัสเซีย ออกโดยรัฐบาลกลางของรัสเซีย (ต้นฉบับ) (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
7.ใบตรวจเชื้อ HIV สำหรับผู้ที่ต้องการ อยู่มากกว่า 3 เดือน (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
8.ตั๋วเครื่องบิน เข้า และ ออก จากรัสเซีย
9.ประกันการเดินทาง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s