วีซ่าประเทศออสเตรีย AUSTRIA VISA

วีซ่าประเทศออสเตรีย
austria,AUSTIRA,tour Austira,Travel Austira,ท่องเที่ยวออสเตรีย,เที่ยวออสเตรีย,ออสเตรีย,ทำวีซ่า,ท้องเที่ยว,ต่างประเทศ,Tour,Travel,เที่ยวไหนดี,มีที่ไหนหน้าเที่ยวบ้าง,เที่ยว,ทัวร์,วีซ่า,TRUEVISATICKET.com,turevisaticket.com,หาที่ทำวีซ่า,แนะนำสำหรับการท่องเที่ยว,Visa,VISA,visa,

 

 

 

 

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

 • แบบฟอร์มคำร้อง ขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
 • หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุใช้งานอย่างน้อย 90 วัน หลังจากที่วีซ่าที่ขอไว้จะหมดอายุ และ หนังสือเดินทางฉบับเก่า (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีอ่อน ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 • หลักฐานการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) – สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัท ที่ระบุชื่อผู้ยื่นขอวีซ่า – สำหรับผู้ที่เป็นลูกจ้าง หรือ ข้าราชการ ใช้จดหมายรับรองการทำงาน จากบริษัท หรือ หน่วยงานราชการ ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลา หยุดงาน – สำหรับผู้ที่เป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองสถานะ การเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา
 • หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร
  ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ซึ่งแสดงว่าได้ให้การคุ้มครองความเสี่ยง ทุกประเภท มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท
 • ใบจองตั๋วเครื่องบิน
 • ใบจองที่พัก/โรงแรม
 • สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง และสูติบัตรของผู้ยื่นวีซ่า
 • หนังสือหรือจดหมายเชิญ จากบริษัทหรือ หน่วยงานในประเทศออสเตรีย (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s