วีซ่าประเทศโปรตุเกส PORTUGAL VISA

วีซ่าประเทศโปรตุเกส

วีซ่าประเทศโปรตุเกส,โปรตุเกส,ท่องเที่ยวโปรตุเกส,Portugal,Travel Portugal,Tour Portugal,Visa Portugal,ทำวีซ่า,ท่องเที่ยว,ต่างประเทศ,Tour,Travel,เที่ยวไหนดี,มีที่ไหนหน้าเที่ยวบ้าง,เที่ยว,ทัวร์,วีซ่า,TRUEVISATICKET.com,turevisaticket.com,หาที่ทำวีซ่า,แนะนำสำหรับการท่องเที่ยว,Visa,VISA,visa,

เอกสารประกอบการขอวีซ่า

1.แบบฟอร์มคำร้อง กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
2.หนังสือเดินทาง ที่ยังเหลืออายุใช้งาน อย่างน้อย 6 เดือน หร้อม สำเนา 1ชุด
3.รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป
4.หนังสือรับรองการทำงาน ที่ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันลาหยุดงาน และวัตถุประสงค์ในการเดินทาง
5.ใบจองตั๋วเครื่องบิน (หรือ ให้ทางเราจัดหาให้)
6.ใบจองโรงแรม
7.หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร พร้อมสมุดเงินฝากตัวจริง
8.ประกันสุขภาพ และ อุบัติเหตุ ในการเดินทาง มูลค่าประกัน อย่างต่ำ 30,000 ยูโร เที่ยบเท่า 1,500,000 บาท
9.หนังสือหรือจดหมายเชิญ จากบริษัทหรือ หน่วยงาน ในประเทศโปรตุเกส (วีซ่าธุรกิจ )

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s